Zagrożenia pożarowo-wybuchowe w kabinach lakierniczych

Poziom bezpieczeństwa kabin lakierniczych w praktyce Mimo, że w obecnych czasach zdawałoby się, że oferowane kabiny lakiernicze, w których mają być stosowane łatwopalne substancje zapewniają bezwzględne bezpieczeństwo –  to często tak nie jest. Wynika to z wielu powodów, między innymi winny jest temu nieodpowiedni dobór, montaż takiej kabiny lub niewłaściwa Więcej…