reach

Dokonujemy rejestracji REACH substancji chemicznych.

Przygotowujemy dossier rejestracyjne substancji oraz dossier zapytania (inquiry) w programie IUCLID.

Nasza oferta

Oferujemy:

 • przygotowanie do rejestracji w tym kosztorysy,
 • zapytanie (INQUIRY),
 • research cen dostępu do wspólnych rejestracji lub przystąpienia do konsorcjum,
 • udział w korespondencji z wiodącym rejestrującym,
 • tłumaczenie zwykłe umów LoA (Letter of Access),
 • rejestracja REACH – przygotowanie dossier rejestracyjnego w programie IUCLID,
 • wyszkolony i doświadczony zespół,
 • stałą obsługę rejestracji (odczytywanie korespondencji, informowanie o zmianach etc.),
 • przekazanie dokumentacji i potwierdzeń po zakończeniu usługi.

Podstawa prawna – rejestracja REACH

Należy dokonać rejestracji REACH, jeśli jest się:

 • Unijnym producentem lub importerem substancji w postaci czystej lub w mieszaninie,
 • Unijnym producentem lub importerem wyrobów spełniających kryteria wyjaśnione w Poradniku na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach,
 • „Wyłącznym przedstawicielem” mającym siedzibę w UE i wyznaczonym przez producenta, formulatora lub producenta wyrobów, mającego siedzibę poza UE, w celu wypełnienia obowiązków rejestracyjnych importerów.

Obowiązek dotyczy producentów, importerów i wyłącznych przedstawicieli jeśli ilości wprowadzone na rynek wynoszą co najmniej 1 tona/rok.

Zwolnienia z rejestracji REACH

Chcesz wiedzieć czy jesteś zwolniony z rejestracji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH? Skontaktuj się z nami.

Numer rejestracji REACH

Numer rejestracji REACH należy podawać w karcie charakterystyki – przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw. Numer powinien być cały lub tzw. “ścięty” czyli 4 ostatnie cyfry zastęuje “XXXX”.

Numer rejestracji REACH wskazywany jest w potwierdzeniu rejestracji w polu numer referencyjny.

Numer referencyjny jest to unikalny numer generowany przez REACH-IT i przypisywany substancji lub przedsiębiorstwu po pierwszym pomyślnym przedłożeniu dokumentacji określonych rodzajów. Numer referencyjny jest wydawany tylko raz, po pomyślnym zakończeniu wstępnego procesu przedkładania. Numer referencyjny to unikalny numer generowany dla danego rodzaju dokumentacji, dla substancji i – w przypadku innych rodzajów dokumentacji niż zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania – dla przedsiębiorstwa. W związku z tym w przypadku rodzajów dokumentacji innych niż zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania numer ten jest unikalny dla każdego przedsiębiorstwa i każdej substancji.

Struktura numeru referencyjnego jest następująca:

<RODZAJ>-<NUMER PODSTAWOWY>-<SUMA KONTROLNA>-<NUMER WG WYKAZU>

<RODZAJ> 2 cyfry:
01 Rejestracja (substancje, półprodukty wyodrębniane w miejscu wytwarzania,  transportowane półprodukty wyodrębniane)
02 Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania
03 Substancja obecna w wyrobie (SVHC)
04 PPORD (badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju)
05 Rejestracja wstępna: (zarezerwowany dla rejestracji wstępnych przeprowadzanych zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia REACH)
06 Zapytanie
07 DAWNIEJ Rejestracja półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania.
08 DAWNIEJ Rejestracja transportowanych półproduktów wyodrębnianych.
10 Zgłoszenie dalszego użytkownika
11 Wniosek o udzielenie zezwolenia
17 Późniejsza rejestracja wstępna: (zarezerwowany dla późniejszych rejestracji wstępnych przeprowadzanych zgodnie z art. 28 ust. 6 rozporządzenia REACH)

<NUMER PODSTAWOWY> 10 cyfr:
dziesięciocyfrowy, losowo wygenerowany numer

<SUMA KONTROLNA> 2 cyfry:
to dwucyfrowa suma kontrolna

<NUMER WG WYKAZU> 4 cyfry:
to czterocyfrowy numer, który może zostać wykorzystany do oznaczenia numeru danego uczestnika wspólnego przedkładania dokumentacji w wykazie
w przypadku wspólnego przedkładania dokumentacji numery referencyjne wiodących rejestrujących są zakończone czterema zerami (0000)

Cena – rejestracja REACH