Poziom bezpieczeństwa kabin lakierniczych w praktyce

Mimo, że w obecnych czasach zdawałoby się, że oferowane kabiny lakiernicze, w których mają być stosowane łatwopalne substancje zapewniają bezwzględne bezpieczeństwo –  to często tak nie jest. Wynika to z wielu powodów, między innymi winny jest temu nieodpowiedni dobór, montaż takiej kabiny lub niewłaściwa eksploatacja. Często zdarza się, że pomijamy zalecenia producenta lub w trakcie użytkowania zapominamy o okresowych przeglądach. Ale ktoś powie, że po tylu latach doświadczeń na pewno wiedza o zagrożeniach w lakierni jest duża i na pewno te nowe kabiny zapewniają nam 100% bezpieczeństwa…  Z tym, że oczywiście nowe kabiny projektowane wg. nowej normy PN-EN 16985:2019-02 (Kabiny malarskie do natryskiwania organicznego materiału powlekającego — Wymagania bezpieczeństwa), zapobiegają tworzeniu się palnych i wybuchowych atmosfer a jednak mamy do czynienia z pożarami i wybuchami w takich obiektach. Owa norma mówi, że system wentylacji powinien być zaprojektowany tak aby w lakierniach manualnych natryskowych zapewnić stężenie substancji palnej do wartości max. 25% DGW (dolnej granicy wybuchowości) a w lakierniach automatycznych i proszkowych max. 50% DGW. Zaprojektowana tak wentylacja i przepływ powietrza zapewniają założone warunki… i …. zapominamy lub nie zwracamy uwagi na stan filtrów a oto w ten sposób możemy już zmniejszać wydajność wentylacji i zwiększać stężenie palnych substancji. Z drugiej strony to kiedy filtry będą nadawać się do wymiany jest ciężkie do oszacowania lub w sztywnych terminach zakładać ich zużycie np. po 3 miesiącach – przecież kabina może być stosowana w trybie ciągłym a może w trybie „w razie potrzeb”. Więc założenie, że wentylacja działa bez zarzutu a my możemy być pewni tego, że podczas naszej pracy stężenie palnych substancji nie osiąga DGW jest obarczone bardzo dużym błędem. Nie powinniśmy również oceniać poziomu ryzyka w oparciu o takie informacje na poziomie tolerowalnym i akceptowalnym. Powinniśmy ocenić skuteczność takiego „zabezpieczenia” i stwierdzić, że nadal potrzebne są inne alternatywne poziomy zabezpieczeń, które nawet przy przekroczeniu DGW zapewnią jakikolwiek poziom bezpieczeństwa czy przez przeciwdziałanie zapłonowi takiej atmosfery lub skutkom wybuchu/pożaru.

Nie można też pominąć też sytuacji gdy pomieszczenia modernizuje się na pomieszczenia lakiernicze. W takich sytuacjach modernizacja powinna być poprzedzona projektem budowlanym opracowanym we współpracy z wieloma specjalistami m.in. projektantem sieci i instalacji elektrycznych a także zaopiniowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wynika to z rozp. MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej i występowania zagrożenia wybuchem w budynkach zawierających strefy PM (§3 ust.1 pkt. 5. lit. d). Wtedy jednak musimy poruszyć również kwestie stanu obiektu pod kątem ochrony przeciwpożarowej i przekazać uzgodniony projekt do wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji, podając w nim dane, które przyjęto za podstawę do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Ilość pożarów i wybuchów w lakierniach

Zapewne każdy z Was zada sobie pytanie – czy nie jest to robienie z igły widły, czy mówimy o realnym zagrożeniu czy o niespełnionych marzeniach roztropnego bhpowca? Popatrzmy na historię opublikowanych w źródłach internetowych zarejestrowanych zdarzeniach pożarowo-wybuchowych w lakierniach.

RokMiejsceStratyPrawdopodobna przyczynaŹródło
1998Wybuch w lakierni Rzeszowskich Fabryk Mebli SA w
Sędziszowie Małopolskim.
Życie ludzkie: w wyniku pożaru dwóch pracowników zostało poparzonych.
Materialne: ok. 500 tys. zł
Bezpośrednią przyczyną wybuchu stężonych oparów lakierniczych było najprawdopodobniej iskrzenie instalacji elektrycznej w hali.link
2002Pożar w lakierni w Osinie.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: ponad 1 mln zł.
Awaria silnika elektrycznego w jednym z wentylatorów obsługujących system wentylacyjny w kabinie lakierniczej.link
2003Pożar i wybuch w lakierni Spółdzielni Pracy Pallas w Gostyniu.Życie ludzkie: w wyniku pożaru dwóch pracowników zostało poparzonych.
Materialne: brak znanych.
Zapaliły się zgromadzone opary farb i lakierów oraz drewniane wyroby. Pożar zaczął się od dolnej części lakierni. Momentalnie zajęło się ubranie na pracownikach, w tym momencie żadne urządzenia już nie pracowały.link 1
link 2
2008Pożar w lakierni w zakładach Volkswagen Poznań.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: 5 mln euro.
Według wstępnych ustaleń strażaków przyczyną pożaru była nieostrożność pracowników.link
2009Kalisz: pożar kabiny lakierniczej.Życie ludzkie: dwóch pracowników oraz strażnik miejski doznali zatrucia dymami pożarowymi.
Materialne: spaleniu uległa kabina lakiernicza oraz elementy wentylacji kabiny.
Doszło do zapalenia pozostałości farby w kabinie lakierniczej. Ogień powstał podczas prac rozbiórkowych instalacji C.O. prowadzonych z użyciem palnika gazowego.link
Grudziądz: pożar kabiny lakierniczej fabryki Unia.Życie ludzkie: zatrucie trzech pracowników.
Materialne: ok. 100 000 zł.
Brak znanych.link
2010Pożar lakierni w Turku – wybuch w lakierni firmy Stoltur.Życie ludzkie: zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.
Materialne: spaliła się cała lakiernia i część hali magazynowej.
W lakierni przechowywano łatwopalne substancje.link
Pożar i wybuch w lakierni firmy stolarskiej w Gostyniu. Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: brak znanych. Powierzchnia pożaru wyniosła 376 m2 klasyfikując się jako pożar duży.
Prawdopodobniej od iskry z wentylatora nastąpił wybuch oparów z farb i lakierów, zgromadzonych w hali. Ogień, który powstał w lakierni spowodował w następstwie wybuch wentylatora i bardzo intensywnie rozprzestrzenił się na całą halę lakierniczą.link
Pożar lakierni i salonu samochodowego w Szczecinie.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: ok. 4,5 mln zł.
Brak znanych.link
Pożar kabiny lakierniczej w ParszowieŻycie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: w wyniku pożaru spaleniu uległa kabina lakiernicza, piec olejowy, plastykowy 1000 litrowy zbiornik z około 600 litrami oleju opałowego oraz dach warsztatu.
Brak znanych.link
2011Wybuch i pożar w lakierni w chełmskich zakładach meblarskich. Życie ludzkie: poszkodowany został przechodzący obok lakierni przechodzień. Został pokaleczony szkłem. Materialne: całe wnętrze budynku spłonęło, naruszona została jego konstrukcja. Szacowane straty – ok. 1 mln zł.Do wybuchu doszło w kominie lakierniczym. Pracownicy chwilę przed wybuchem zgłosili awarię, i się ewakuowali. Po wybuchu zapaliły się nagromadzone w hali farby i lakiery.link
link 2
2012Pożar w pomieszczeniu lakierni w zakładzie ślusarskim Unirol w Borku Wielkopolskim. Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń - w środku nie było pracowników.
Materialne: spłonął filtr ściany lakierniczej, lampy, przewody i wyposażenie.
Przyczyną był prawdopodobnie samozapłon chemiczny.link
Pożar w lakierni w miejscowości Wierzchlas.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń - W środku nie było pracowników.
Materialne: 70 000 zł.
Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było prowadzenie prac spawalniczych przy pojeździe zaraz po zakończeniu nakładania konserwacyjnej powłoki bitumicznej na podwozie.link
2013Pożar budynku lakierni w miejscowości Karnice pod Żmigrodem.Życie ludzkie: drobne urazy powstałe w wyniku ewakuacji.
Materialne: spłonęła lakiernia.
Ogień pojawił się w wentylatorni i w wyciągach, co spowodowało duże zadymienie obiektu. link
2014Pożar lakierni w Piaskach.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: ok. 100.000 zł.
Brak znanych.link
2015Wybuchu pożaru w lakierni samochodowej w Leźnie.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: ok. 130.000 zł.
Zwarcie instalacji elektrycznej.link
Zapalenie się filtrów lakierniczych w lakierni Volvo. Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: brak znanych.
Nieznana. Na dym zareagowały czujniki alarmowe i uruchomił się automatyczny system gaszenia.link
Pożar lakierni w Jaworzu.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: spłonęło pięć samochodów, które znajdowały się w lakierni.
Brak znanych.link
Pożar lakierni w Szczecinku.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: brak znanych.
Do zaprószenia ognia doszło najprawdopodobniej w trakcie prac remontowych.link
2017Pożar hali produkcyjnej w Świebodzicach.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: ok. 10 mln zł.
Awaria sprężarki w lakierni.link
2018Pożar pomieszczenia lakierni w byłej Fabryce Krzeseł Szamocin w miejscowości Kozarzyn.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: brak znanych.
Wstępnymi ustalaniami nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru był brak zabezpieczeń przed zapaleniem materiałów palnych występujących w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Sprawca przyznał się do prowadzenia prac związanych z cięciem i wytwarzaniem iskier mechanicznych, które spowodowały pożar.link
Pożar lakierni w Liskowie.Życie ludzkie: jeden pracownik odniósł poparzenia ciała.
Materialne: ponad 1 mln zł.
Zwarcie instalacji elektrycznej.link
Pożar w lakierni w Sieradzu.Życie ludzkie: podtrucie trzech osób.
Materialne: brak znanych.
Źródłem pożaru był najprawdopodobniej silnik w układzie wentylacyjno-grzewczym, w którym doszło do zaiskrzenia.link
2019Pożar w lakierni w Koronowie.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: brak znanych.
Paleniu uległy opady lakiernicze i nagromadzone śmieci.link
Pożar w Jasieniu, w zakładach Felgenhauer Mining sp. z o. o.Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: brak znanych.
Prawdopodobną przyczyną pożaru było zatarcie jednego z łożysk wentylatora i zapalenie filtra, który wyciąga opary z kabiny lakierniczej.link
Pożar zakładu lakierniczego w Wielogórze. Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: brak znanych.
Zwarcie instalacji elektrycznej.link
2020Pożar lakierni w Eko-
Oknach.
Życie ludzkie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Materialne: brak znanych.
Zwarcie w silniku wentylatora.link
link 2
Pożarze lakierni w Jankowie Dolny.Brak znanych.Brak znanych.link
Pożar w lakierni w zakładzie w Wapienicy w Bielsku-Białej.Życie ludzkie: jedna osoba ranna.
Materialne: brak znanych.
Zapalił się papierowy filtr i rozpuszczalnik w lakierni.link
link 2
Pożar lakierni w Pieszycach.Brak znanych.Brak znanych.link

Poniżej przedstawiamy wykres zależności ilości zdarzeń od danego roku.

Z powyższego wynika, że znów mamy do czynienia z tendencją wzrostową takich zdarzeń… mamy w tym roku już 4 takie zdarzenia w przeciągu pierwszego kwartału. Dlatego nie możemy mówić o bezwzględnym bezpieczeństwie dlatego, że nigdy nie można wyeliminować błędu ludzkiego podczas pracy czy eksploatacji a nawet trzeba wziąć pod uwagę zawodność niektórych urządzeń. Natomiast skąd inwestorzy, właściciele i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mają wiedzieć gdzie to ryzyko jest duże i w jaki sposób go zmniejszyć? Takie informacje wynikają z oceny zagrożenia wybuchem czyli z dokumentu, który wskaże miejsca, w których występuje atmosfera potencjalnie wybuchowa a dokument zabezpieczenia przed wybuchem wskaże jakie ryzyko niesie ze sobą obecnie praca w tych miejscach a także jak jej przeciwdziałać oraz m.in. w jakich termiach dokonywać przeglądów zastosowanych zabezpieczeń. Oba dokumenty wynikają z polskiego prawodawstwa i wynikają z rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów a także z rozp. MG z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Oczywiście poziom zabezpieczeń znacznie różni się pomiędzy różnymi typami lakierni – inaczej wygląda zabezpieczenie lakierni klasycznej natryskowej, lakierowania w polu elektrostatycznym, lakierni proszkowej a nawet tej zautomatyzowanej czy przemysłowej linii lakierniczej.

Niemniej jednak każde z rozwiązań technicznych wymaga okresowego dokonywania przeglądów a także przeglądu serwisowego kabiny. Na temat przeglądów serwisowych kabin przeczytacie w artykule Pana Wiesława Wielgołaskiego (link).

Podsumowanie strat materialnych i zdrowotnych

Straty jakie można ponieść w wyniku wybuchu lub pożaru lakierni są bardzo zróżnicowane z jednej przyczyny – rozmiaru strat. Odnotowano zdarzenia, których koszty restytucji szkód pożarowych wynosiły niewiele a także znalazły się takie, które pochłonęły kilkaset tysięcy złoty ale i kilka do nawet 5 mln euro. Wszystko zależy od kosztów jakie ponieśliśmy podczas inwestycji a także jakie koszty nas czekają, a które są związane z odbudową, naprawą, nowym zakupem itd. Oczywiście żyjemy w czasach, w których ubezpieczamy mienie ale często udaje się pokryć tylko część szkód wypłaconym odszkodowaniem a większość spraw kończy się w sądzie. Powód prosty i prozaiczny – jako właściciele czy zarządcy jesteśmy odpowiedzialni również za zapobieganie i zmniejszanie rozmiarów pożaru poprzez spełnienie wymagań prawnych odnośnie budynku, zabezpieczania materiałów niebezpiecznych pożarowo etc. Wynika to wprost z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ale o tym problemie już w innym artykule.

Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o szkody na zdrowiu czy życiu ludzkim – były zarówno przypadki śmiertelne, poparzeń ciała, drobnych urazów jak i całkowity brak jakichkolwiek urazów. Część ze zdarzeń powstała podczas prac jak i podczas nieobecności personelu. Nie można natomiast powiedzieć, że ilość zdarzeń wypadków ciężkich jest niewielka w stosunku do całej ilości zdarzeń. W USA na 24 zdarzenia zdarzyły się 2 przypadki śmiertelne (link).

Odpowiedzialność karna

Wcześniej już wspomniana ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela, użytkownika lub zarządcę obowiązek zapewnienia w eksploatowanym obiekcie bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia w przypadku powstania zagrożenia. Ale co jeśli najmujemy budynek, w którym prowadzimy prace lakiernicze związane z zagrożeniem wybuchem? Zgodnie z art. 4 ust. 1a ww. ustawy odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje w całości lub w części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem.

Z jakimi sankcjami liczymy się w przypadku gdy dojdzie do wybuchu? Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń i art.82 wskazuje, że podlegamy karze aresztu, grzywny albo karze nagany gdy dokonujemy czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

– używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,

– wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia,

– używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

Wymiar kary pozbawienia wolności zależy od tego czy dokonaliśmy czynu mającego charakter sprowadzenia pożaru lub wybuchu (art. 163) czy bezpośrednio przyczyniliśmy się do zagrożenia prowadzącego do możliwości zaistnienia pożaru lub wybuchu (art. 164). Wobec czego jeśli w wyniku naszych zaniedbań polegających na np. braku odpowiednich przeglądów urządzeń czy instalacji w strefie zagrożonej wybuchem doszło do pożaru lub wybuchu wymiar kary wynosi od roku do 10 lat. Nieumyślność czynu powoduje obniżenie wyroku od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast jeżeli w następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (przy działaniu nieumyślnym od 6 miesięcy do lat 8).

Natomiast jeśli nie dojdzie do pożaru lub wybuchu a jedynie prowadzimy do możliwości jego powstania poprzez brak odpowiednich zabezpieczeń w strefach zagrożonych wybuchem podlegamy karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ocena zagrożenia wybuchem

Dokument taki jak ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:

– oszacowanie maksymalnego przyrostu ciśnienia spowodowanego przez wybuch z udziałem palnych substancji,

– wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięg dla miejsc, w których są stosowane substancje palne.

Niestety często zdarza się, że nie znamy na etapie projektowania czy modernizowania lakierni – składu lakierów jakich będziemy przyszłościowo używać. Z resztą wszystko może się zmienić w trakcie użytkowania już kabiny. Dlatego zakłada się mieszaninę o najgorszych parametrach wybuchowych i pod tym kątem dokonuje się odpowiednich obliczeń.

Maksymalny przyrost ciśnienia wskaże nam czy pomieszczenie nie jest zagrożone wybuchem – jeśli tak to poziom zabezpieczeń i wymagania stawiane samej kabinie będą za sobą pociągały już duże koszty.

Jeśli pomieszczenie kabiny lakierniczej nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem wtedy przechodzimy do wyznaczenia strefy zagrożonej wybuchem. Oczywiście producent to zrobił już w momencie projektowania i dobierania urządzeń ale często tej dokumentacji nie ma i pracodawca jest zobowiązany zapewnić taki dokument na podstawie §37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Z kolei jeśli modernizujemy – jest to po prostu część projektu budowlanego.

Natomiast pamiętajmy, że ocena zagrożenia wybuchem lakierni podlega aktualizacji w przypadku:

– zmiany procesu lakierowania np. z natryskowego zmieniamy na proszkowe,

– zmiany rodzaju substancji palnych w tym, zastosowania lakierów o zawartości palnych substancji, których stężenie przekracza wcześniejsze założenia,

– modernizacji wentylacji,

– zmiany dotyczącej wielkości kabiny lakierniczo-suszarniczej,

– zastosowania nowych otworów w kabinie lakierniczo-suszarniczej. Przynajmniej każda zmiana w strefie kabiny powinna być wcześniej skonsultowana z autorem dokumentu.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem określa:

– opis środków ochronnych ograniczających skutki wybuchu,

– wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem,

– oświadczenia Pracodawcy, że:

a. miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe

ich funkcjonowanie,

b. urządzenia spełniają wymagane przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,

c. została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

– terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych zapobiegających tworzeniu się, zapłonu atmosfery wybuchowej oraz ograniczających szkodliwy efekt wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących.

– dla osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:

a. opis środków ochronnych ograniczających skutek wybuchu,

b. zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego

za miejsce pracy,

c. celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

– określenie prawdopodobieństwa i częstotliwości występowania atmosfer wybuchowych,

– identyfikację i ocenę zagrożeń wybuchem stwarzanych przez urządzenia i procesy technologiczne,

– oceną skali przewidywanych niepożądanych skutków wybuchu,

– wytyczne do konserwacji, przeglądów, remontów urządzeń zabudowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest równie ważnym dokumentem jeśli nie ważniejszym. Dlaczego? Dlatego, że ocenia ryzyko wystąpienia wybuchu we wcześniej wyznaczonych strefach. Ocena ryzyka może być przeprowadzona dowolną metodą – zazwyczaj metoda oceny dobierana jest przez autora. Niemniej jednak przy każdej ocenianej przyczynie wybuchu ryzyko powinno być wyznaczone przed wprowadzeniem zabezpieczeń a także po wprowadzeniu zabezpieczeń. Natomiast czy spotkał się ktoś z Was z uwzględnieniem w ocenie zdarzenia braku przeglądów zastosowanych zabezpieczeń? Czy tak jak na początku wspomnieliśmy, czy poziom ryzyka jest stały nawet jeśli wentylacja czy elektryka a także wentylatory w kanałach wywiewnych nie odbyły przeglądu w wyznaczonym terminie?  Nie jest bo prawdopodobieństwo zdarzenia gwałtownie się zwiększa a skutek zostaje nadal ten sam – wobec metody PHA ryzyko się zwiększa. Do czego nas zmusza takie podejście? Do tego, że praca w takich warunkach nie powinna mieć miejsca a jednak ma co wynika z naszego doświadczenia i nie tylko… może ma to jakiś związek z ilością ostatnich zdarzeń jakie przedstawiliśmy powyżej? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy już Państwu sobie samym…

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak zwiększyć bezpieczeństwo w swojej lakierni skontaktuj się z nami.