Ładowanie wózków widłowych

WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA STANOWISK ŁADOWANIA AKUMULATORÓW W HALACH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH

Poniżej przybliżyliśmy zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z ładowania i magazynowania baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych wózków jezdniowych. Dowiesz się z poniższego artykułu: jakie zagrożenie występuje podczas ładowania jak i magazynowania baterii, jaka jest różnica między stanowiskiem ładowania baterii akumulatorowych a pomieszczeniem, czy możesz usytuować miejsce ładowania baterii w magazynie lub na Więcej…

Q&A

CO TO JEST KARTA CHARAKTERYSTYKI? Q&A

Do czego służy karta charakterystyki? Karta charakterystyki jest zbiorem informacji o produkcie/substancji/mieszaninie i ma na celu zapewnienie użytkownikom informacji o zagrożeniach, środkach pierwszej pomocy, postępowaniu podczas awarii i pożaru, sposobów bezpiecznego postępowania, magazynowania i postępowania z odpadem, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej poprzez dane szczegółowe jak dane fizykochemiczne, toksykologiczne, ekotoksykologiczne Więcej…

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – istotny dokument czy po prostu spełnienie wymogu prawnego?

To jak z tymi instrukcjami w praktyce jest… Wielu Przedsiębiorców słysząc o Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego myśli jak o dokumencie, który muszą mieć ze względu na obowiązek prawny, a nie ze względu jego wartości w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz organizacji sprawnej ewakuacji. My myślimy o tym, jak o dokumencie który Więcej…

Zagrożenia pożarowo-wybuchowe w kabinach lakierniczych

Poziom bezpieczeństwa kabin lakierniczych w praktyce Mimo, że w obecnych czasach zdawałoby się, że oferowane kabiny lakiernicze, w których mają być stosowane łatwopalne substancje zapewniają bezwzględne bezpieczeństwo –  to często tak nie jest. Wynika to z wielu powodów, między innymi winny jest temu nieodpowiedni dobór, montaż takiej kabiny lub niewłaściwa Więcej…