Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – istotny dokument czy po prostu spełnienie wymogu prawnego?

To jak z tymi instrukcjami w praktyce jest… Wielu Przedsiębiorców słysząc o Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego myśli jak o dokumencie, który muszą mieć ze względu na obowiązek prawny, a nie ze względu jego wartości w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz organizacji sprawnej ewakuacji. My myślimy o tym, jak o dokumencie który Więcej…

Zagrożenia pożarowo-wybuchowe w kabinach lakierniczych

Poziom bezpieczeństwa kabin lakierniczych w praktyce Mimo, że w obecnych czasach zdawałoby się, że oferowane kabiny lakiernicze, w których mają być stosowane łatwopalne substancje zapewniają bezwzględne bezpieczeństwo –  to często tak nie jest. Wynika to z wielu powodów, między innymi winny jest temu nieodpowiedni dobór, montaż takiej kabiny lub niewłaściwa Więcej…