plan ewakuacji

Oferujemy stworzenie lub zaktualizowanie istniejących planów ewakuacji.

Realizacja

Plany ewakuacji tworzymy na przesłanych plikach rzutów kondygnacji lub rysujemy je od “zera”.

Plany możemy dostarczyć w formie:

 • zalaminowanej,
 • oprawionej w ramę lub antyramę,
 • na płycie PCV,
 • wykonane nadrukiem fotoluminescencyjnym wg normy ISO 17398 – NOWOŚĆ!!!.

Usługi montażu planów

Oferujemy możliwość montażu, wywieszenia planów ewakuacji po udostępnieniu wejścia na obiekt. Usługa jest wykonywana na terenie Wrocławia i okolic.

Co zawiera plan ewakuacji?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jednym z elementów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są plany obiektów, które powinny informować o:

 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziale obiektu na strefy pożarowe,
 • warunkach ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • dojściach do dźwigów dla ekip ratowniczych (o ile takie są przewidziane),
 • hydrantach zewnętrznych oraz o innych źródłach wody do celów przeciwpożarowych,
 • drodze pożarowej i innych drogach dojazdowych z zaznaczeniem wjazdu na teren ogrodzony.

Cena – plany ewakuacji

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.