Wykonujemy pełne okresowe przeglądy drzwi ppoż

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych

Wykonujemy pełny okresowy przegląd drzwi przeciwpożarowych a w razie drobnych uchybień dokonujemy konserwacji na miejscu. Jeżeli przegląd wykaże uszkodzenia niemożliwe do usunięcia od razu, zakres dalszych działań i kosztów jest ustalany na bieżąco ze Zleceniodawcą. Z każdego przeglądu drzwi ppoż jest sporządzany protokół oraz dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń.

Przeglądy drzwi ppoż i inne wykonujemy również w niestandardowych godzinach. Możemy przyjechać zarówno po godzinie 16tej jak również w godzinach 18ta-22ga. Więcej znajdziesz tutaj.

Co ile należy wykonać przegląd drzwi ppoż.?

Drzwi przeciwpożarowe podstawa prawna obowiązku wykonywania przeglądów drzwi i bram: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel/zarządca obiektu ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi i bram przeciwpożarowych. Należy je poddawać okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Drzwiami przeciwpożarowymi nazywamy specjalne, samoczynnie zamykane drzwi, których zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia przez założony dla ich konstrukcji, określony w minutach czas. Podstawową cechą, jaką powinny się charakteryzować drzwi przeciwpożarowe jest zachowanie ich pełnej sprawności technicznej podczas pożaru, a wiec szczelności ogniowej „E” i izolacyjności ogniowej „I”. Zapewniają ochronę krytycznych miejsc, takich jak drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe), oraz różne miejsca o podwyższonym ryzyku (kotłownia, serwerownia, wentylatorownia itp). Sprawne drzwi przeciwpożarowe zapewniają skuteczne oddzielenie pomieszczeń aby móc utrzymać ogień i dym w miejscu powstania pożaru, umożliwiając bezpieczną ewakuację z budynku. Brak aktualnego przeglądu bądź niesprawne drzwi przeciwpożarowe są powodem znaczącego obniżenia odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela.

Co obejmuje przegląd drzwi ppoż?

Przegląd drzwi przeciwpożarowych obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie prawidłowości samozamykania – wyposażenie drzwi w samozamykacz zgodny z normą otwarcie drzwi i zamknięcie z kąta 30 st.),
 • sprawdzenie kolejności zamykania skrzydeł dla drzwi dwuskrzydłowych,
 • ocena działania wszystkich elementów,
 • oględziny zewnętrzne płyty i ościeżnicy pod kątem uszkodzeń mechanicznych, powłoki lakierniczej i oznak korozji, stan materiałów izolacyjnych,
 • sprawdzenie przeszkleń jeśli dotyczy,
 • kontrola szczelin pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą,
 • kontrola okuć pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania,
 • kontrola zamka pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania,
 • kontrola zamocowania zawiasów w części skrzydłowej i ościeżnicowej,
 • sprawdzenie osadzenia ościeżnicy,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
 • sprawdzenie stanu uszczelek pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy,
 • sprawdzenie działania uszczelki opadającej (dotyczy przeciwpożarowych drzwi dymoszczelnych),
 • sprawdzenie minimalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi w przypadku kiedy budynki są wyposażone w system wentylacji pożaru wykonuje się dodatkowy pomiar działania tej siły w trakcie działania systemu),
 • sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i połączeń.

Cena – przegląd drzwi ppoż.

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.