Zakres usług z ochrony przeciwpożarowej

W ramach usług wykonujemy:

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego [więcej],
 • aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego [więcej],
 • plany ewakuacji [więcej],
 • analizę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku [więcej],
 • uczestniczymy w spotkaniach takich jak audyt ubezpieczyciela mienia Klienta,
 • ekspertyzy ppoż.[więcej],
 • operat przeciwpożarowy [więcej],
 • obliczenie gęstości obciążenia ogniowego w tym kalkulatory obliczeń lub symulacje uwzględniające warianty przebudowy pomieszczeń [więcej],
 • ocenę zagrożenia wybuchem [więcej],
 • ocenę ryzyka wybuchu [więcej],
 • dokument zabezpieczenia przed wybuchem z oceną ryzyka wybuchu [więcej],
 • graficzne przedstawienie stref zagrożonych wybuchem[więcej],
 • szkolenia symulacyjne sytuacji awaryjnych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i/lub zawierających strefę zagrożenia wybuchem [więcej],
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto:

 • przygotowujemy Zakłady do kontroli PSP i w nich uczestniczymy,
 • przeprowadzamy ćwiczenia ewakuacji, ćwiczenia z użycia gaśnic – możliwość obecności czynnego strażaka PSP,
 • oferujemy stałą obsługę,
 • doradztwo miesięczne/kwartalne/dowolnym okresie czasowym np. czasu trwania inwestycji,
 • oznakowujemy drogi ewakuacji w budynku,
 • proponujemy rozwiązania ekonomiczne spełniające wymogi aktualnych wymogów prawnych zgodnie z najnowszą wiedzą,
 • wykonujemy przeglądy techniczne gaśnic, hydrantów i drzwi ppoż.,
 • jesteśmy do dyspozycji również w porach wieczornych i nocnych, jeśli z obawy przed ryzykiem związanym z COVID-19 chcesz zachować wszelkie środki ostrożności i wykonać przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych,
 • dobór zabezpieczeń w tym Ex i przeglądy urządzeń Ex.

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila.

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.