Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – istotny dokument czy po prostu spełnienie wymogu prawnego?

To jak z tymi instrukcjami w praktyce jest… Wielu Przedsiębiorców słysząc o Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego myśli jak o dokumencie, który muszą mieć ze względu na obowiązek prawny, a nie ze względu jego wartości w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz organizacji sprawnej ewakuacji. My myślimy o tym, jak o dokumencie który Więcej…

Dofinansowania ZUS na poprawę warunków pracy na rok 2020/2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące konkursu. TERMIN NABORU: do 31 Więcej…

Zagrożenia pożarowo-wybuchowe w kabinach lakierniczych

Poziom bezpieczeństwa kabin lakierniczych w praktyce Mimo, że w obecnych czasach zdawałoby się, że oferowane kabiny lakiernicze, w których mają być stosowane łatwopalne substancje zapewniają bezwzględne bezpieczeństwo –  to często tak nie jest. Wynika to z wielu powodów, między innymi winny jest temu nieodpowiedni dobór, montaż takiej kabiny lub niewłaściwa Więcej…

Nowe narzędzie ECHA – wyszukiwarka przepisów UE dotyczących danej substancji

ECHA udostępniła nowe narzędzie do wyszukiwania przepisów związanych z daną substancją – nazywa się EUCLEF i już działa! Pod tym linkiem można przetestować działanie wyszukiwarki, która oficjalnie od 11 marca została udostępniona na oficjalnej stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Narzędzie działa w wyszukiwarce “Wyszukiwanie chemikaliów” dostępnej na głównej stronie i jest Więcej…