Organizujemy i przeprowadzamy ćwiczenia mające na celu przygotowanie Pracowników do odpowiedniej reakcji na wypadek rozlania magazynowanych lub stosowanych cieczy a także rozsypania pyłów stwarzających zagrożenie dla zdrowia. Przed ćwiczeniami możemy przeprowadzić audyt stopnia przygotowania stanowisk do usuwania rozlanych cieczy lub uwolnionych pyłów.

Czy wiesz, że takie ćwiczenia są niezbędne? Tak bardzo popularne są szkolenia z pierwszej pomocy a czy szkolisz Pracowników w odpowiednim stopniu aby przeciwdziałać wypadkom w pracy?

Każde ćwiczenia organizujemy pod konkretną grupę chemikaliów na jaką są narażeni Pracownicy. Ćwiczenia są przede wszystkim KRÓTKIE, co oznacza że osoby dorosłe:
– skupią swoją uwagę na przekazywanej treści,
– odejście od pracy będzie chwilowe bowiem ćwiczenia możemy wykonać na stanowisku pracy,
– zapamiętają przekazaną treść przez czynny udział – nie przyjeżdżamy na pogadankę – ćwiczenia mają na celu przygotowanie na prawdziwe sytuacje, których nie można przewidzieć.

Polecamy organizować takie ćwiczenia m.in. w magazynach, laboratoriach, halach produkcyjnych i cyklicznie je powtarzać.

Z naszych doświadczeń wynika, że 100% z uczestników ćwiczeń nie reaguje na rozlanie cieczy czy rozsypanie rozdrobnionych ciał stałych podczas pierwszego spotkania. Warto to zmienić.

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila.