Rozlewiska substancji łatwopalnych w strefach zagrożonych wybuchem lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem

Organizujemy i przeprowadzamy ćwiczenia mające na celu przygotowanie Pracowników do odpowiedniej reakcji na wypadek rozlania magazynowanych lub stosowanych łatwopalnych cieczy. Przed ćwiczeniami możemy przeprowadzić audyt stopnia przygotowania stanowisk do usuwania rozlewisk i ocenić stopień przygotowania na sytuacje awaryjne.

Każde ćwiczenia organizujemy na stanowiskach pracy z możliwością symulacji na pojemnościach jakie są stosowane lub na mniejszych ilościach ćwiczeniowych. Ćwiczenia są przede wszystkim KRÓTKIE, co oznacza że osoby dorosłe:
– skupią swoją uwagę na przekazywanej treści,
– odejście od pracy będzie chwilowe bowiem ćwiczenia możemy wykonać na stanowisku pracy,
– zapamiętają przekazaną treść przez czynny udział – nie przyjeżdżamy na pogadankę – ćwiczenia mają na celu przygotowanie na prawdziwe sytuacje, których nie można przewidzieć.

Z naszych doświadczeń wynika, że 100% z uczestników ćwiczeń nie reaguje na rozlanie cieczy podczas pierwszego spotkania.

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila.