clp rozporządzenie

NOWE KLASY ZAGROŻENIA DO ROZPORZĄDZENIA CLP – czy będą? i jakie?

Rozporządzenie CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008) opiera się na Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska. Rozporządzenie CLP zastępuje starsze dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (67/548/EWG (DSD)) oraz Więcej…

Dofinansowania ZUS na poprawę warunków pracy na rok 2020/2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące konkursu. TERMIN NABORU: do 31 Więcej…

Nowy format karty charakterystyki

W czerwcu rozporządzeniem komisji (UE) 2020/878 zmieniono obecnie obowiązujący format karty charakterystyki. Zmiany dotyczą nie tylko kwestii pojawienia się kodu UFI czyli zmiany w zawartości sekcji 1 karty charakterystyki ale w także w innych sekcjach. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Karty charakterystyki utworzone i/lub zaktualizowane w formie niezgodnej Więcej…

Nowe narzędzie ECHA – wyszukiwarka przepisów UE dotyczących danej substancji

ECHA udostępniła nowe narzędzie do wyszukiwania przepisów związanych z daną substancją – nazywa się EUCLEF i już działa! Pod tym linkiem można przetestować działanie wyszukiwarki, która oficjalnie od 11 marca została udostępniona na oficjalnej stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Narzędzie działa w wyszukiwarce “Wyszukiwanie chemikaliów” dostępnej na głównej stronie i jest Więcej…

Dofinansowanie ZUS do nawet 500 000 zł brutto na poprawę warunków BHP!

NOWA EDYCJA DOFINANSOWAŃ Z ZUSu W 2019 ROKU. W programie dofinansowania można uzyskać środki finansowe z ZUSu do projektu, który dotyczy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukuje niekorzystne oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Termin składania wniosków mija 16tego sierpnia – warto Więcej…

UFI – część 1

Jakie wprowadzono zmiany? Zarówno UFI jak i nowy format zgłoszenia to nowy obowiązek, który będzie wprowadzony na rynek etapami i dotyczy on tylko tych mieszanin, które stwarzają zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie (czyli nie dotyczy tych, które nie mają zagrożeń w ogóle lub stwarzają zagrożenie Więcej…

Co z REACHem po Brexit?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wiąże ze sobą wiele problemów dla europejskich Przedsiębiorców, których partnerami biznesowymi są Brytyjczycy. Zasadniczym problemem “wyjścia” Wielkiej Brytanii jest zmiana obowiązków wynikających między innymi z rozporządzenia REACH (Rozp. (WE) nr 1907/2006), CLP (rozp. (WE) nr 1272/2008), BPR (rozp. (UE) nr 528/2012) oraz procedury procedury zgody po uprzednim Więcej…