Z biegiem lat im dłuższa była nasza obecność w branży zarówno na etatach w firmach produkcyjnych oraz już jako usługodawcy tym bardziej nabierało przykrej rzeczywistości nasze przekonanie, że ciężko znaleźć szkolenia lub firmę organizującą szkolenia, które by szerzej omawiały szczegółowe zagadnienia jakie obejmuje bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie.

Wiedza

Studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują szerokie spektrum tematów. Zazwyczaj po studiach rozpoczynasz pracę i tutaj z praktyki najwięcej zdobywasz wiedzy często w tym miejscu pojawią się pytania lub problematyczne zagadnienia, które sprawiają trudności. Uzupełnienie wiedzy w konkretnych dziedzinach lub branżach pomaga w specjalizacji i doskonaleniu się w określonych obszarach BHP. Na przykład, w zależności od branży, można skoncentrować się na szkoleniach związanych z bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym, budownictwie, sektorze medycznym itp.

Doskonalenie się

Właśnie z myślą o pytaniach bez odpowiedzi i ograniczeniach związanych z doskonaleniem się w branży stworzyliśmy miejsce, w którym możesz zdobywać wiedzę, kiedy chcesz, jak chcesz i w przystępnej cenie. Tym miejscem jest platforma szkoleniowa “Akademia inspektora”.

Co znajdziesz na platformie?

Wiele kategorii i tematów szkoleniowych. Od zagadnień bhp do zagadnień ochrony ppoż. jak i zarządzania chemikaliami.

Jakie są korzyści skorzystania z platformy szkoleniowej?

Skorzystanie z platformy szkoleniowej może przynieść wiele korzyści. Oto kilka z nich:

  1. Podniesienie świadomości pracowników: Platforma szkoleniowa umożliwia dostęp do różnorodnych materiałów szkoleniowych, które pomagają pracownikom zrozumieć zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady zarządzania ochroną przeciwpożarową. Szkolenia mogą obejmować tematy takie jak identyfikacja i minimalizacja ryzyka, obsługa sprzętu ochronnego, postępowanie w przypadku awarii, bezpieczne praktyki pracy, ewakuacja w przypadku pożaru itp. Dzięki temu pracownicy zyskują wiedzę i świadomość, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.
  2. Zgodność z przepisami: Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania ochroną przeciwpożarową są istotne dla spełnienia przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Korzystając z platformy szkoleniowej, firma może zapewnić, że wszyscy pracownicy otrzymają odpowiednie szkolenia i będą przestrzegać wymogów prawnych, co może pomóc uniknąć kar i sankcji oraz zwiększyć zaufanie ze strony inspekcji pracy.
  3. Redukcja ryzyka wypadków i incydentów: Dobrze przeszkoleni pracownicy są bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy i wiedzą, jak je minimalizować. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania ochroną przeciwpożarową uczą pracowników prawidłowych procedur postępowania, stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego, identyfikacji niebezpiecznych sytuacji itp. Dzięki temu ryzyko wypadków, urazów i incydentów może zostać znacznie zredukowane.
  4. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji inspektorów i specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higiena pracy oraz ochroną przeciwpożarową w przedsiębiorstwie.
  5. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: inwestowanie w bezpieczeństwo.

LINK DO PLATFORMY