Współpracujemy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zakres usług

 • Ocena stanu zabezpieczenia w zakresie ochrony p.poż. obiektu,
 • Wykonywanie audytów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • Opracowywanie ekspertyz pożarowo – technicznych obiektów,
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 • Przygotowanie inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,
 • Doradztwo inwestorom, projektantom, wykonawcom w celu doboru indywidualnego rozwiązania technicznego oraz materiałowego dla danego obiektu,
 • Konsultacje i doradztwo techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń lub całości obiektu,
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
 • Ocena stanu zabezpieczenia w zakresie ochrony p.poż. obiektu,
 • Wykonywanie audytów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • Opracowywanie ekspertyz pożarowo – technicznych obiektów,
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 • Przygotowanie inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,
 • Doradztwo inwestorom, projektantom, wykonawcom w celu doboru indywidualnego rozwiązania technicznego oraz materiałowego dla danego obiektu,
 • Konsultacje i doradztwo techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń lub całości obiektu,
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
 • Operat przeciwpożarowy.

Kwalifikacje

– Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Tytuł inżyniera pożarnictwa – ukończone studia inżynieryjne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,

– Potwierdzone kompetencje „Menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx)” przez jednostkę certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,

– Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Zapobieganie pożarom i awariom”  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,

– Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”,

– Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,

– niezbędne doświadczenie w nadzorze nad prowadzeniem dokumentacji w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, w tym w związku z czynnym wykonywaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,

Biegły Sądowy w zakresie pożarnictwa, ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,

– Uprawnienie Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich dotyczące eksploatacji i dozoru w zakresie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.