Szkolimy stacjonarnie i w formie webinaru

szkolenie

Posiadamy duże doświadczenie w szkoleniach osób dorosłych.

Szkolimy z:

  • bezpiecznej pracy z chemikaliami,
  • bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami stwarzającymi szczególne zagrożenie (cytostatyki, substancje rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość – tzw. CMR),
  • bezpiecznego magazynowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie,
  • obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH i CLP,
  • z wybranych zagadnień na życzenie Klienta.

Miejsce szkolenia

Szkolenia możemy przeprowadzić zarówno u Klienta, w sali szkoleniowej z cateringiem w Hotelu jak i w formie webinaru, patrz COVID.

Cena

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila.