Oferujemy usługi nadania UFI
i zgłaszamy mieszaniny
stwarzające zagrożenie przez portal PCN

Od 1 stycznia 2021 roku mieszaniny stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub zagrożenia fizyczne o zastosowaniu konsumenckim i profesjonalnym przed wprowadzeniem do obrotu należy zgłosić do europejskiego systemu PCN czyli poison centre notification.

Wiemy jak skomplikowanym może się wydawać proces nadania, przypisania UFI oraz wypełnienie zgłoszenia do systemu europejskiego. Dlatego ferujemy przygotowanie zgłoszenia z możliwością przesłania na portal PCN w imieniu Klienta.

Od 6 lat zajmujemy się zarówno klasyfikacją, dokumentacją jak i zgłaszaniem mieszanin. Posiadamy odpowiednie przeszkolenie i wiedzę jak dokonać nowych zgłoszeń w portalu PCN.

Co to jest UFI?

Unikatowy identyfikator wzorów, znany pod skrótem UFI (ang. unique formula identifier), jest 16-znakowym kodem, który jest wymagany na etykiecie produktów zawierających niebezpieczną mieszaninę.

Dopóki skład mieszaniny w produkcie jest taki sam, można używać tego samego UFI na etykietach produktów we wszystkich krajach EOG lub można używać tego samego UFI na etykietach produktów w obrębie tego samego kraju, nawet jeśli sprzedawane są one pod różnymi nazwami handlowymi. Do zarządzania danymi lub ze względów handlowych można przypisać więcej niż jeden UFI tej samej mieszaninie. W takim przypadku każdy produkt miałby swój własny UFI, nawet jeśli zawiera taką samą mieszaninę. Bez względu na wybrane podejście istotne jest, aby poinformować o poprawnym UFI ośrodki zatruć w każdym odpowiednim obszarze rynku, aby ratownicy mogli jednoznacznie zidentyfikować produkt.

Co zawiera zgłoszenie, czy muszę ujawniać pełny i dokładny skład?

UFI zachowuje również poufność informacji handlowych. Na przykład nie jest możliwe odkodowanie informacji o składzie mieszaniny z UFI. Tylko ośrodki zatruć będą wiedzieć, który skład mieszaniny odpowiada dostarczonemu identyfikatorowi UFI. W ten sposób UFI chroni poufne informacje handlowe.

Oprócz UFI wymagane jest także podanie w zgłoszeniu innych informacji o mieszaninie i powiązanych produktach do wykorzystania w ośrodkach zatruć, takich jak skład, nazwa handlowa, kolor, opakowanie, kategoria produktu i informacja toksykologiczna.

Skład i zakresy stężeń składników mieszaniny nie muszą być dokładne ale muszą mieścić się w maksymalnych zakresach jednostek zależnych od ich klasyfikacji i faktycznego stężenia/zakresu stężeń w mieszaninie.

Co jeśli zgłoszenie musi zostać zaktualizowane?

Aktualizacji wcześniej dokonanego zgłoszenia należy wykonać zgodnie z zał. VIII do rozp. CLP – bez zbędnej zwłoki.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zajrzyj do sekcji “Artykuły” lub skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub maila.

Cena usługi

Cena wygenerowania kodu UFI i zgłoszenia mieszaniny stwarzającej zagrożenie przez portal PCN zależy od zleconych ilości. Dla stałych klientów mamy do zaoferowania rabaty.

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila.