Strefy zagrożone wybuchem Ex i pomieszczenia zagrożone wybuchem

Oferujemy

Przeglądy okresowe/badania:

  • Pomiary uziemień i połączeń ekwipotencjalnych urządzeń technologicznych,
  • Badania posadzek i podłóg antystatycznych,
  • Pomiary ciągłości elektrycznej połączeń kołnierzowych rurociągów z mediami palnymi i wybuchowymi,
  • Okresowe badania węży nalewczych do paliw i taśm przenośników transportowych (taśmociągów),
  • Okresowe badania obuwia i odzieży ochronnej pod kątem właściwości antystatycznych,
  • Okresowe kontrole i przeglądy ochrony antystatycznej.

Dobór urządzeń do pracy w strefach Ex i pomieszczeniach zagrożonych wybuchem

Czy planujesz czy modernizujesz pomieszczenia pracy, które są zagrożone wybuchem lub występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem pomożemy zabezpieczyć stanowiska pracy poprzez uziemienia, dobór odpowiednich zabezpieczeń i urządzeń Ex dedykowanych do pracy w odpowiednich przestrzeniach.

Cena

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila.

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.