Nasza oferta

znaki ppoż

Oznakowujemy drogi ewakuacyjne oraz urządzenia przeciwpożarowe znakami zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi CNBOP.

Znaki bezpieczeństwa

Stosujemy znaki zgodne z PN-EN ISO 7010.

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA – znak podający ogólny komunikat bezpieczeństwa, uzyskany przez
połączenie koloru i kształtu geometrycznego, który poprzez dodanie symbolu graficznego nadaje szczególny komunikat bezpieczeństwa (tł. ISO 7010:2011),

ZNAK DODATKOWY – znak, który uzupełnia inny znak i którego głównym celem jest zapewnienie dodatkowego wyjaśnienia (tł. ISO 7010:2011),

DROGA EWAKUACYJNA – cały odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego punktu budynku do wyjścia końcowego na przestrzeń otwartą
lub do innej strefy pożarowej.

Rozmieszczamy tak znaki na drogach ewakuacyjnych, aby z każdego miejsca, w którym może zajść wątpliwość co do kierunku ucieczki, widoczny był znak określający kierunek drogi ewakuacji. Wysokość znaków dostosowujemy tak aby było możliwe odczytanie znaku. Zwracamy również uwagę na ich usytuowanie względem źródeł światła.

Cena

Zapytania ofertowe prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub maila.