Oferujemy

  • współpracę doradztwa na podstawie umowy na dowolny okres czasu i dowolny zakres usług,
  • zespół specjalistów,
  • doradztwo dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • doradztwo dot. zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
  • koordynację prac w imieniu Zleceniodawcy,
  • operat przeciwpożarowy,
  • przygotowanie do kontroli Państwowej Straży Pożarnej lub udział w kontroli,
  • audyty,
  • oceny stanu zabezpieczenia w zakresie ochrony p.poż. obiektów,
  • ekspertyzy.

Kontakt telefoniczny: +48 693 995 946.