Ładowanie wózków widłowych

WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA STANOWISK ŁADOWANIA AKUMULATORÓW W HALACH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH

Poniżej przybliżyliśmy zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z ładowania i magazynowania baterii akumulatorowych kwasowo-ołowiowych wózków jezdniowych. Dowiesz się z poniższego artykułu: jakie zagrożenie występuje podczas ładowania jak i magazynowania baterii, jaka jest różnica między stanowiskiem ładowania baterii akumulatorowych a pomieszczeniem, czy możesz usytuować miejsce ładowania baterii w magazynie lub na Więcej…

Q&A

CO TO JEST KARTA CHARAKTERYSTYKI? Q&A

Do czego służy karta charakterystyki? Karta charakterystyki jest zbiorem informacji o produkcie/substancji/mieszaninie i ma na celu zapewnienie użytkownikom informacji o zagrożeniach, środkach pierwszej pomocy, postępowaniu podczas awarii i pożaru, sposobów bezpiecznego postępowania, magazynowania i postępowania z odpadem, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej poprzez dane szczegółowe jak dane fizykochemiczne, toksykologiczne, ekotoksykologiczne Więcej…